maandag, 2. juni 2008 - 20:26

Mobiel matrixbord voor vrijhouden verdrijvingsvlak

Spijkernisse

Deze week zet de politie Rotterdam-Rijnmond een metershoog mobiel matrixbord in, om automobilisten op de kruising Groene Kruisweg/Sportlaan/Edisonweg te attenderen op de gevolgen van het niet vrijhouden van het verdrijvingsvlak.

Op dit kruispunt, waar in iedere ochtendspits naar schatting zo’n 5000 auto’s passeren wordt door de politie sinds enige tijd intensief gecontroleerd. Dit naar aanleiding van klachten dat veel automobilisten, de files beu, de verkeersregels aan hun laars lappen en zorgen voor onveilige verkeerssituaties en ergernis bij medeweggebruikers. Die overtredingen leiden vaak weer tot opstoppingen op kruisingen.
De tekst op het bord luidt: Kruising vrijhouden bevordert de doorstroming.
Boete kruising blokkeren is 150 euro. Het bord staat er in ieder geval tijdens de ochtendspits.
Provincie:
Tag(s):