maandag, 21. april 2008 - 23:44

Modernisering verkeerscentrale Botlek

Rotterdam

Op 14 mei verhuist de verkeerscentrale Botlek (VCB) aan de Oude Maasweg (havennummer 4030) naar een tijdelijk onderkomen langs de Geulhaven. Het Havenbedrijf Rotterdam moderniseert de verkeersbegeleiding in het algemeen en de VCB in het bijzonder. Naar verwachting wordt de verkeerscentrale eind 2009 weer in gebruik genomen. De scheepvaart zal geen hinder ondervinden van de tijdelijke huisvesting.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. vernieuwt geleidelijk het instrumentarium van de verkeersbegeleiding, zodat de gebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden. De modernisering past in het beleid van het Havenbedrijf dat streeft naar een kwaliteitshaven met een vlotte, veilige en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Provincie:
Tag(s):