donderdag, 30. oktober 2008 - 17:27

Moedermaatjes ondersteunen (ex) gedetineerde moeders

Venlo

Het project moedermaatjes biedt (ex)gedetineerde moeders en hun kinderen ondersteuning en begeleiding op het gebied van opvoeden, wonen, werk, inkomen en het herstellen van de gezinssituatie. Het project Moedermaatjes loopt sinds enkele maanden ook in Venlo.

Moedermaatjes is een project van Humanitas, Gezin in Balans. Het is bedoeld voor (ex)gedetineerde moeders en hun kinderen. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Ze krijgen vaak te maken met loyaliteitsconflicten, financiële problemen, sociale afwijzing en een ernstig verstoorde gezinssituatie. Het project Moedermaatjes helpt deze kinderen en hun moeders.

Naar verwachting komen er in Venlo ongeveer vier gezinnen per jaar in aanmerking voor begeleiding door een moedermaatje. De moedermaatjes komen voor de periode van een jaar gemiddeld vier uur per week in het gezin. Ze bieden dan zowel praktische ondersteuning binnen het gezin als begeleiding bij het versterken van het sociale netwerk rondom het gezin.
Het verbeteren van de moeder-kind relatie en het zelfstandig functioneren van de moeder in de samenleving staan centraal. Zo groeien de kinderen in een veilige en stabiele leefomgeving op. Dit kan probleemgedrag bij jongeren voorkomen of verminderen.

Moedermaatjes zijn vrijwilligers die worden geselecteerd, getraind en gecoacht door coördinatoren van Gezin in Balans. Naast de begeleiding die de moedermaatjes bieden, hebben ze binnen het gezin een belangrijke signalerende functie als het gaat om de noodzaak van specifieke begeleiding door bijvoorbeeld Jeugdzorg, GGZ en arbeidsre-integratie.

Het project Moedermaatjes hangt nauw samen met het programma Achilles, het Venlose beleidsprogramma voor jeugd. Venlo verstrekt daarom een subsidie voor drie jaar.
Provincie:
Tag(s):