dinsdag, 26. februari 2008 - 20:52

Moerdijk winnaar Transparant Award 2008

Moerdijk

De gemeente Moerdijk is dit jaar de winnaar van de Transparant Award, een prijs die door de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging in het leven is geroepen om overheidsinstellingen te stimuleren regels en bureaucratie terug te dringen. Moerdijk heeft de prijs gewonnen omdat deze gemeente er nadrukkelijk voor heeft gekozen deregulering en lastenverlichting voor burger en bedrijfsleven te bereiken.

Deze aanpak heeft geleid tot concrete resultaten, zoals de deregulering van bouwvergunningen, de vereenvoudiging en opschoning van de APV, het oppakken van de aanbevelingen van het project administratieve lastenverlichting in West-Brabant en het op grond daarvan opschonen en vereenvoudigen van een dertigtal vergunningen.

Verder wordt het verplicht wettelijk contact met de gemeente verminderd omdat de geldigheidsduur van vergunningen waar mogelijk verlengd wordt. Volgens de BZW laat de gemeente Moerdijk met deze maatregelen zien dat het bij de aanpak van deregulering en administratieve lastenverlichting gaat om een fundamenteel andere manier van denken en handelen. “De aanpak van Moerdijk is daarmee voorbeeldig�, aldus Luteijn.

Voor de Transparant Award 2008 waren naast Moerdijk de gemeenten Eersel, Goes, Mill en St. Hubert, Oosterhout, Woensdrecht en Woudrichem genomineerd. De jury bestond uit juryvoorzitter Bert van Dijk, Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur aan de Universiteit van Tilburg, David Luteijn, voorzitter BZW Zeeland en Henk Oderkerk, directeur BZW.
Provincie:
Tag(s):