vrijdag, 11. april 2008 - 10:31

Mogelijk acties bij Philip Morris Holland

Bergen op Zoom

Het conflict over invoering van de vijfploegendienst tussen CNV Voeding en sigarettenfabrikant Philip Morris Holland (PMH) in Bergen op Zoom is donderdag verscherpt. Onderhandelaar Albert van Damme van de CNV-bond sluit niet uit dat op termijn actie wordt gevoerd in de onderneming. De leden van de bond wijzen het principeakkoord over de uitbreiding van arbeidstijden en de daarbij behorende arbeidsvoorwaardelijke afspraken af. Dit vanwege de te hoge rekening die men moet betalen in het sociale leven.

De bond legde donderdagochtend en -avond het principeakkoord over de uitbreiding van arbeidstijden - en de arbeidsvoorwaardelijke afspraken daarbij - voor aan de leden. Het principeakkoord behelst afspraken over de wijze van roosteren, ploegentoeslag, arbeidsduur, en de omgang met feestdagen. Die afspraken leiden tot groot onbehagen en ontevredenheid bij de PMH-medewerkers. "Door de terugkomdagen wordt de noodzakelijke arbeidsrust vaak doorbroken. En dat is ongezond", zo stelt bestuurder Albert van Damme van CNV Voeding.

Omdat de bond deze problemen met de roosters voorzag heeft CNV Voeding al die tijd het principeakkoord - dat al stamt uit december 2007 - niet willen voorleggen aan de leden. Van Damme: "Wij wilden eerst weten hoe de roosters zouden uitwerken voor de mensen en dat weten wij nu: niet goed! De mensen vinden dit teveel van het goede."

Van Damme: "Vanwege de afwijzing van het principeakkoord zijn de ledenvergadering opgevolgd door een zogenaamde driekwartvergadering. Driekwart van de aanwezige leden heeft gestemd voor diverse vormen van acties. Dit kan op termijn leiden tot een ultimatum aan de directie met de strekking dat dit voorliggende principeakkoord moet worden gewijzigd. Zo niet...ja, dan sluit ik storm in Bergen op Zoom inderdaad niet uit."
Provincie:
Tag(s):