woensdag, 2. juli 2008 - 14:33

Mogelijk ’s nachts hinder bij knooppunt Lankhorst door werkzaamheden

Meppel

De werkzaamheden aan het knooppunt Lankhorst (A32/A28) gaan vanaf maandag 7 juli echt los en dat kan voor enige (verkeers)hinder zorgen. In de eerste fase wordt er gewerkt aan een nieuwe invoegstrook voor het verkeer vanaf de A32 richting de A28 (tot aan Staphorst). Verder worden er matrixborden en lichtmasten geplaatst.

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk ’s nachts tussen 20.00 en 05.00 uur. Zo nu en dan moet het verkeer wel geheel worden stilgezet via zogenaamde verkeersstops. Die stops duren maximaal 15 minuten per keer en worden via tekstborden langs de kant van de weg aangekondigd. Ook is er soms ’s nachts slechts 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar in plaats van de gebruikelijke 2. Verder moeten de direct omwonenden in de eerste helft van juli rekening houden met geluidsoverlast door heiwerkzaamheden. Tijdens de ombouwperiode van dit knooppunt geldt er een lagere maximum snelheid.

Rijkswaterstaat laat momenteel de ontbrekende schakel in het knooppunt Lankhorst - tussen de A32 en de A28 (in richting Hoogeveen) en vice versa - aanleggen. Het verkeer op deze route moet nu nog door Meppel rijden. Na voltooiing van het knooppunt eind 2009 is er sprake van een veel veiligere verkeerssituatie, een verbeterde leefbaarheid in Meppel-Zuid en betere doorstroming van het verkeer op deze belangrijke noord-zuid verbinding.
Provincie:
Tag(s):