vrijdag, 25. januari 2008 - 9:13

Mogelijk containeroverslag-terminal in Almere

Almere

Almere onderzoekt de mogelijkheid van het vestigen van een containeroverslagterminal in Almere. Een overslagterminal biedt kansen voor Almere. Op dit moment vindt transport van huisvuil voornamelijk plaats via de weg, terwijl vervoer via het water een prima optie is. Ook is het mogelijk dat een overslagterminal in de toekomst, naast afvaloverslag, voor meerdere overslagdoeleinden gebruikt kan worden, zoals vervoer van goederen per container.

Met de stijgende transportkosten en de toekomstige groei van Almere is het noodzakelijk dat er gekeken wordt naar alternatieve vormen van vervoer. Daarnaast heeft de rijks- en provinciale overheid aangegeven dat ze het transport over water wil bevorderen.

Bovendien wil ook Haven Amsterdam het transport over water stimuleren door een vervoersdienst van het transport op- en overslag van containers via havens rondom het IJsselmeer te starten.

Het college nodigt marktpartijen uit een nader onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de diverse alternatieven, waarbij met name de exploitatie en daarmee de financiële haalbaarheid naar voren moet komen. Gedacht wordt daarbij aan de constructie zoals uitgevoerd bij het vergelijkbare project Zuiderzeehaven in Kampen. Deze ontwikkeling is volledig tot stand gekomen middels publiekprivate samenwerking.

Wethouder Martine Visser geeft aan: “Het is voor Almere van groot belang dat de logistieke bedrijven qua werkgelegenheid een toegevoegde waarde (Value Added Logistics) hebben. We gaan dus niet uit van bulkcontaineroverslag�.

In dit onderzoek Container Overslagterminal Almere is gekeken naar een locatie op korte termijn (Stichtsekant/Stichtsebrug) en op lange termijn ( Stichtsekant). De vestiging op bedrijventerrein Stichtsekant past goed bij het mogelijk toekomstige karakter van dit bedrijventerrein.
Provincie:
Tag(s):