zaterdag, 5. juli 2008 - 10:50

Mogelijk minder cellen nodig

Den Haag

Tot voor kort was de verwachting dat Nederland over vier jaar zo'n 19.000 cellen nodig zou hebben. Maar inmiddels is gebleken dat er op dit moment zo'n 4.000 cellen leegstaan.

Daarom verwacht Justitie in de toekomst nog maar 14.000 cellen nodig te hebben. Dit melden de GPD kranten.

Bovenstaande blijkt uit het Masterplan Detentiecapaciteit Gevangeniswezen 2012 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het betreft hier een vertrouwelijk plan, waarover intern nog gediscussieerd zal worden en waaraan op dit moment geen conclusies kunnen worden verbonden.
Provincie:
Tag(s):