woensdag, 4. juni 2008 - 19:46

Mogelijk opwaardering N280 tot autoweg

Roermond

De Provincie Limburg wil samen met de gemeenten Weert, Leudal en Roermond en Rijkswaterstaat onderzoeken wat de effecten zijn van het opwaarderen van de provinciale weg N280 Weert-Roermond tot autoweg. Dit gebeurt in het kader van een m.e.r.-procedure; een milieueffectrapportage.

Het volgen van een m.e.r.-procedure is verplicht voordat besluitvorming over het opwaarderen van deze provinciale weg kan plaatsvinden. De m.e.r. is gericht op het onderzoek van het huidig tracé en de eventuele alternatieven. Pas na afronding van de m.e.r.-procedure is er meer duidelijkheid over hoe het tracé van de N280 er in de toekomst uit zal zien. Deze procedure zal 1 à 2 jaar in beslag nemen.

De verkeersproblematiek tussen Weert en Roermond komt o.a. tot uitdrukking door verhoging van het verkeersongevallenrisico, verhoging van het verkeersongevallenrisico en verslechtering van de leefbaarheid.

De verkeersproblematiek van de N280-West is helder. De oplossing niet. Dit komt doordat tot nu toe alleen vanuit verkeerskundige optiek gekeken is naar de problematiek. In het kader van de m.e.r.-procedure wordt vooral gekeken naar de ruimtelijke- en milieukundige aspecten van het N280-tracé. De ruimtelijke ambities van de regio Midden-Limburg zijn hierbij heel belangrijk.
De gemeenten Weert, Leudal en Roermond en Rijkswaterstaat is gevraagd om uiterlijk in oktober van dit jaar aan te geven of zij met de Provincie gezamenlijk de m.e.r.-procedure willen volgen.

In het kader van de m.e.r.-procedure worden burgers en belanghebbenden op belangrijke momenten gevraagd hun zienswijzen in te brengen.
Provincie:
Tag(s):