woensdag, 2. april 2008 - 18:56

Mogelijk uitbreiding De Pekhoeve

Breda

De gemeente Breda gaat kijken of het mogelijk is gemeenschapshuis De Pekhoeve in Ulvenhout uit te breiden met de stal van de nabij gelegen boerderij. Het college doet een haalbaarheidsonderzoek mede op verzoek van de dorpsraad van Ulvenhout en het bestuur van het gemeenschapshuis.

De vertegenwoordigers van het dorp zijn bezorgd dat het Ulvenhoutse verenigingsleven in de knel komt zonder uitbreiding van de accommodatie. Verenigingen kunnen tot 1 juli onderdak krijgen in zalencentrum De Harmonie, maar er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het zalencentrum na die datum. De Pekhoeve is zelf te klein om alle verenigingen onderdak te bieden.

Het bestuur van het gemeenschapshuis mag op korte termijn, onder voorwaarden gebruik maken van de stal die hoort bij de leegstaande boerderij, mits aan veiligheidseisen met het oog op bijvoorbeeld brandveiligheid kan worden voldaan.
Provincie:
Tag(s):