woensdag, 5. november 2008 - 10:22

Mogelijke impuls voor brede scholen, sport en cultuur

Almere

Het college van b en w overweegt medio 2009 te starten met de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’.

Met deze landelijke regeling willen overheid en gemeentes meer brede scholen realiseren in het primair- en voortgezet onderwijs, sportverenigingen versterken, leerlingen meer laten sporten buiten schooltijd en de beoefening van kunst en cultuur bij jongeren stimuleren.

Combinatiefuncties
De Impulsregeling biedt de mogelijkheid om combinatiefuncties in te zetten voor het stimuleren van sport, cultuur en kunst bij jongeren, bijvoorbeeld via brede scholen en sportverenigingen.

Bij een combinatiefunctie is een werknemer in dienst bij één werkgever, maar werkzaam voor twee of meer sectoren. Bijvoorbeeld een trainer van een sportvereniging die naschoolse sport aanbiedt via de brede school. Of een vakdocent muziek die ook leraar op de muziekschool is. De regeling biedt een structurele oplossing; na de projectfase van 4 jaar wordt de rijksbijdrage voortgezet zodat voortgang verzekerd is.

Plan van aanpak
De komende tijd wordt in overleg met betrokken organisaties uit onderwijs, sport en cultuur een plan van aanpak gemaakt. Dan zal ook duidelijk zijn hoe de combinatiefuncties er uit kunnen zien en hoe de cofinanciering vanuit de gemeente geregeld moet worden.

Naar verwachting is dit in februari gereed. Op basis van dit plan neemt het college een definitief besluit over wel of geen deelname aan de Impuls.
Provincie:
Tag(s):