maandag, 24. november 2008 - 20:38

Molen "De Fortuin" wordt gekortwiekt

Zuidhorn

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan molen "De Fortuin" te Noordhorn is naar voren gekomen dat de binnenroeden in een zodanig slechte staat verkeren, dat het niet meer verantwoord was om met de molen te draaien. In overleg met de vrijwillige molenaars van de molen en met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten is besloten om de molen stil te zetten totdat de roeden vervangen zijn.

Afgelopen jaar heeft de gemeente met succes een beroep gedaan op de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand waardoor een subsidiebedrag van € 127.595 is toegekend voor de restauratie van de molen. Bovenop dit bedrag put de gemeente uit eigen middelen om de molen weer in een maalvaardige staat te krijgen.

Aan de firma Jellema molenbouw en onderhoud te Burdaard is de opdracht gegeven om de molen te restaureren. Deze maand zijn de werkzaamheden gestart. Als het weer het toelaat, worden de wieken op 26 november 2008 uit de molen getakeld met behulp van een grote bouwkraan. Hierdoor is er dit jaar voor het eerst sinds jaren in december geen kerstverlichting op de wieken van de molen te bewonderen. Het is de bedoeling dat de molen halverwege mei 2009 gerestaureerd is.
Provincie:
Tag(s):