vrijdag, 30. mei 2008 - 20:02

Motorrijtuigen-belasting 50% omlaag voor zuinige auto

Amsterdam

De motorrijtuigenbelasting op zuinige auto’s halveren, een lagere motorrijtuigenbelasting voor aardgasauto’s, een tussencategorie van 20 procent in de bijtelling voor zuinige leaseauto’s en de BPM geleidelijk omzetten van een belasting op catalogusprijs naar een belasting op CO2-uitstoot. Dat zijn onder meer de voornemens die staatssecretaris De Jager wil bespreken met Tweede Kamer, zo schrijft hij in de Vergroeningsbrief die in de ministerraad is besproken en vastgesteld

De plannen zijn onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel. Hierbij staat voorop dat de totale belastingopbrengst gelijk blijft; er is geen sprake van lastenverzwaring.

De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s wordt gehalveerd. Daarnaast wil het kabinet het gebruik van aardgasauto’s stimuleren. Om die reden bestaat er vanaf 2007 al een gunstige fiscale behandeling van aardgas als motorbrandstof. Daarnaast wordt overwogen het MRB-tarief voor aardgasauto’s te verlagen tot het niveau van benzineauto’s. De MRB voor aardgasauto’s is nu gelijk aan dat van lpg-auto’s met een G3 installatie.

De lage bijtelling van 14 procent voor zeer zuinige leaseauto’s die dit jaar is ingevoerd is erg succesvol.

De BPM, de aanschafbelasting bij aankoop van een auto op basis van de catalogusprijs, zal in een aantal jaar worden omgezet in een heffing op uitstoot van CO2. Vanaf 2009 zullen de zuinigste auto’s al zijn vrijgesteld zijn van BPM. Er zal een progressief tarief worden gebruikt om kopers van grotere onzuinige auto’s ook te prikkelen een zuinige auto aan te schaffen.

Gebleken is dat de uitvoering van de verpakkingenbelasting op bepaalde punten complex kan zijn. Daarom worden in de vergroeningsbrief maatregelen ter vereenvoudiging voorgesteld. In juli zullen de resultaten inclusief een verbetering van de uitvoering, naar de Kamer worden gestuurd. Belastingplichtigen die niet in staat zijn om voor 1 juli de eerste globale schattingsopgaaf over het jaar 2008 in te dienen kunnen dit uit stellen tot 1 oktober.
Categorie:
Tag(s):