woensdag, 9. april 2008 - 21:07

Multifunctioneel Centrum Gieterveen belangrijke stap dichterbij

Gieterveen

De kans dat de realisatie van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Gieterveen kan doorgaan is aanzienlijk. De gemeente Aa en Hunze heeft een Europese subsidieaanvraag (POP) ingediend bij de provincie Drenthe. Deze subsidie biedt voor een groot deel een oplossing voor het eerdere tekort in het benodigde budget.

De Europese subsidie is een nieuwe mogelijkheid om het ontbrekende deel van de financiering van het MFC rond te krijgen. Zeer onlangs kwam er meer duidelijkheid over de nieuwe subsidiemogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de projectkosten van het MFC.

Om de voortgang te bespoedigen, zouden volgens het college van burgemeester en wethouders de trajecten voor het definitieve subsidiebesluit en de aanbesteding parallel kunnen lopen. Dit aanbestedingstraject kan door het schoolbestuur in gang worden gezet, nadat de gemeenteraad hier op 23 april een besluit over heeft genomen.

Het aanbestedingstraject kan voor de zomer afgerond zijn zodat, als het Europese subsidietraject is afgerond, we maximale duidelijkheid hebben over het vervolg. Nadat de resultaten van zowel het aanbesteding- als ook het subsidietraject bekend zijn, zal het college een kredietvoorstel aan de raad sturen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor in te stemmen met het starten van de aanbesteding van het MFC. Daarmee zijn andere alternatieven niet meer aan de orde, maar wordt volledig ingezet op de realisatie van één MFC in Gieterveen. De raad vergadert op 23 april 2008 hierover.
Provincie:
Tag(s):