zondag, 17. augustus 2008 - 22:16

Multifunctioneel Centrum Gieterveen kan worden gebouwd

Gieterveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze zal de gemeenteraad op 3 september a.s. voorstellen om een extra krediet van € 98.444,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) in Gieterveen. Indien de raad akkoord gaat met dit kredietvoorstel kan binnenkort begonnen worden met de bouw van het MFC.

In april 2008 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de aanbesteding van het MFC. Toen was nog onduidelijk wat de kosten zouden zijn. Op 27 juni jl. is bekend geworden dat de aanbesteding van de bouw van een nieuw MFC binnen het budget valt, zodat hiervoor geen aanvullende financiering nodig is.

Samen met de door de provincie Drenthe toegekende EU-subsidie van € 100.000,-- zorgt dit ervoor dat het college de raad voorstelt om in te stemmen het resterende tekort van € 98.444,-- te dekken uit de vrije algemene reserves.

Met het beschikbaar stellen van het extra krediet kan vervolgens zo spoedig mogelijk de gunning van het MFC plaatsvinden en kan er begonnen worden met de bouw.

In het MFC zullen de Samenwerkingsschool “Oostermoer� en het dorpshuis met gymzaal worden ondergebracht. De totale investering voor het MFC bedraagt € 1.601.000,--.
Provincie:
Tag(s):