maandag, 26. mei 2008 - 13:35

Museum De Paviljoens positief beoordeeld door Raad voor Cultuur

Almere

Museum De Paviljoens is positief beoordeeld door de Raad voor Cultuur in
het kader van de Cultuurnota 2009-2012 van het Ministerie van OCW. Dit
betekent dat de Raad adviseert om het museum in deze periode jaarlijks
vanuit het ministerie een bedrag van Euro 200.000 toe te kennen.

Beoordeling
De Raad voor Cultuur oordeelt als volgt over Museum De Paviljoens: “Zowel vanwege de geografische en demografische setting als vanwege de inhoudelijke aanpak kan De Paviljoens beschouwd worden als een pionier. De doelen die de instelling zich heeft gesteld zijn niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk: ze wil als kunstinstelling een toegevoegde waarde representeren in de ‘new town’ die Almere is.�.
De verankering van educatie in het beleid leidt volgens de Raad tot een “groot enduurzaam bereik�.Verder noemt de Raad het doelgroepenbeleid “efficiënt gesegmenteerd�. De Raad voor Cultuur prijst tevens de inspanningen van het museum om bedrijven en fondsen aan zich te binden.

De Nederlandse Identiteit?
In het plan met als titel De Nederlandse Identiteit? staan culturele diversiteit en de context van de snelgroeiende, multiculturele new town Almere centraal.
De Raad voor Cultuur noemt het plan “direct geënt op de demografische en
maatschappelijke gegevenheden in ‘new town’ Almere�.
De Nederlandse Identiteit? bestaat uit een tentoonstellingscyclus, lezingen, debatten en een handboek. Het doel is om een nieuw en internationaal perspectief te geven aan de Nederlandse kunstgeschiedenis. Daarbij is veel aandacht voor in Nederland actieve kunstenaars met een niet-westerse culturele achtergrond die zichtbaar is hun werk. Hun werk is bovendien van invloed op het kunstklimaat in Nederland. Het koloniale verleden van Nederland vormt daarbij het startpunt.

Museum De Paviljoens ontving uit de Cultuurnota 2005-2008 jaarlijks een bedrag van Euro 100.000. De verdubbeling van dit bedrag voor de periode 2009-2012 is een erkenning van de waarde van het instituut en de nationale uitstraling en betekenis van de activiteiten. Museum De Paviljoens is dan ook zeer blij met het positieve advies en de wijze van beoordeling van de Raad voor Cultuur.
Provincie:
Tag(s):