vrijdag, 1. februari 2008 - 12:26

Museumpark Orientalis onafhankelijk

Nijmegen

Het bestuur van de stichting Heilig Land Stichting heeft kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem inzake het geschil met de bisschop van ’s Hertogenbosch. De rechtbank heeft alle vorderingen van de bisschop afgewezen.

De rechtbank oordeelt in het vonnis van 30 januari 2008 dat het onderbrengen van de exploitatie van Museumpark Orientalis in een van de bisschop onafhankelijke stichting als daad van op de statuten gebaseerd beheer en dus tot de juridische verantwoordelijkheid van het bestuur behorende opdracht rechtmatig is geweest.

Het positieve vonnis van de rechter is voor Museumpark Orientalis van groot belang. Als gevolg van de dagvaarding van de bisschop in 2003, waardoor vele potentiële subsidiënten en sponsors hun steun aan Museumpark opschortten, is de exploitatie van het museum onder grote druk geraakt.

Het bestuur van de Heilig Land Stichting gaat er vanuit dat met het rechterlijk vonnis een einde is gekomen aan de jarenlange juridische strijd met de bisschop. Met inachtneming van en op basis van de door de rechtbank Arnhem gegeven beslissingen is het bestuur van de stichting Heilig Land Stichting bereid in nader overleg te treden met de bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Museumpark Orientalis kan nu eindelijk ongehinderd en voortvarend de verdere herinrichting van het museum realiseren. En zo haar eigen specifieke bijdrage aan de multiculturele samenleving in Nederland intensiveren. Kennisoverdracht van drie grote monotheïstische godsdiensten en hun culturele achtergronden staat daarbij centraal. Door middel van eigentijdse multimediale presentaties en inrichtingen.

Ook de speelse, aansprekende educatie voor Nederlandse scholieren die het museum heeft ontwikkeld, kan nu op korte termijn worden afgerond. Het museum ziet dit als een belangrijke taak, temeer omdat de noodzaak van deze educatie door beleidsmakers weliswaar voortdurend wordt benadrukt, maar daar tot nu weinig effectieve en interactieve instrumenten voor waren.
Provincie:
Tag(s):