vrijdag, 26. september 2008 - 20:38

Muzikale ingebruikname locatie Anderen

Anderen

Met luid getrommel van alle gasten werd donderdagmiddag de opening van het nieuwe onderkomen van Landschapsbeheer Drenthe, de natuurwerkplaats ‘Het Boshuis’, de locatie van praktijkschool Winkler Prins en de woonboerderij van Vanboeijen verricht. Bovendien waren de bijzondere toiletten op deze locatie aanleiding voor een symposium.

Gedeputeerde Rein Munniksma bracht samen met een vrijwilliger van Landschapsbeheer Drenthe, een leerling van Winkler Prins en een cliënt van Vanboeijen de eerste muzikale noot ten gehore. In zijn virtuele openingswoord legde hij de nadruk op de juiste balans tussen samen wonen en werken in de natuur.

Vanaf het filmdoek werden de gasten al trommelend meegevoerd naar het landhek, waar burgemeester Eric van Oosterhout samen met Dolf van der Weij, voorzitter van Landschapsbeheer Drenthe, Tilly van Wijk, directeur van Winkler Prins en Pieter de Kroon, bestuurder van Vanboeijen, de opening verrichtte. Eric van Oosterhout ging daarbij vooral in op in op de bijzondere vorm van samenwerken tussen deze organisaties in zijn gemeente Aa en Hunze. Als uitsmijter kwam Waggeljan een medaille brengen aan de mensen van de natuurwerkplaats die al jaren actief zijn in natuur en landschap en liet ze toetreden tot de orde van de jeneverbes.

In de woonboerderij en de natuurwerkplaats wordt met speciale toiletten de urine apart ingezameld en gebruikt als meststof. Ivo de Wijs leidde hier de discussie over. Zo blijkt afvalwater op vele manieren nuttig te kunnen worden gebruikt en is urine een waardevolle meststof die goed kan worden gebruikt voor een duurzame landbouw.

Hedzer van Houten, directeur van Woningcorporatie Woonconcept en eigenaar van de locatie gaf aan dat hun verantwoordelijkheid verder strekt dan bouwen en verhuren: reductie van CO2-uitstoot en zorg voor de waterkwaliteit hebben zij als belangrijk onderdeel van hun beleid. Albert de Jonge, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s, ging in op de voordelen voor de afvalwaterverwerking. Bert Palsma, onderzoekscoördinator van de Stowa, vulde aan dat riolering en afvalwaterzuivering 19e eeuwse uitvindingen zijn, die in de 20e eeuw met groot succes ingevoerd en vervolmaakt zijn. Nu moet de stap gemaakt worden naar de 21e eeuw: hoe gaan we in de toekomst met water en afval(water) om. Bestuurder van Vanboeijen Pieter de Kroon deelt ook het belang van deze techniek. Hij gaf aan dat dit project een bijzonder toegevoegde waarde in de zorg heeft en hoopt dat naast Vanboeijen straks ook andere zorginstellingen hier in meegaan.
Provincie:
Tag(s):