woensdag, 5. november 2008 - 13:12

N57 en Sluiskiltunnel in Zeeland financieel rond

Sluiskil

De rondweg Middelburg zal worden voltooid. Ook zal er een tunnel aangelegd worden onder het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van Sluiskil.Tenslotte zal Midden-Zeeland een nieuwe binnenvaartterminal en nat bedrijventerrein krijgen. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) woensdag 5 november bekendgemaakt.

Over de extra benodigde middelen hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van V&W afgelopen week overeenstemming bereik met de regio Zeeland. Het Rijk zal in totaal 36,2 miljoen euro extra bijdragen aan deze projecten.

Financieel gat gedicht voor N57
Het Veerse gedeelte van de rondweg Middelburg kon niet voltooid worden vanwege beperkte financiële middelen. Het tekort van 20 miljoen euro wordt door minister Eurlings met 17,7 miljoen euro verkleind. Het dan nog resterende bedrag van 2,3 miljoen euro wordt gezamenlijk door de provincie Zeeland, de gemeente Veere en het Waterschap Zeeuwse Eilanden betaald.

Naar verwachting zal het Veerse gedeelte van de N57 hierdoor in 2011/2012 worden opgeleverd. Gedeputeerde Poppelaars van Zeeland heeft aangegeven dat rond die tijd ook de noordelijke rondweg bij Serooskerke door de provincie gerealiseerd wordt.

Sluiskiltunnel
Een tunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen is al langer de wens van de regio. De kosten zijn echter door de sterke prijsstijgingen met 25 miljoen euro gestegen tot een bedrag van 275 miljoen euro. Minister Eurlings en de provincie hebben nu afgesproken die 25 miljoen euro extra te delen.

De dekking voor de kosten van de kanaalkruising Sluiskil wordt onder andere opgebracht uit het overrendement van de Westerscheldetunnel waarmee de Tweede Kamer op 30 oktober heeft ingestemd. Met bijdragen van het Rijk, het Vlaams Gewest, de provincie, de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports is de financiering van de tunnel bij Sluiskil nu rond.

Het voorstel om daadwerkelijk te starten met de aanleg van de tunnel zal in december aan Provinciale Staten van Zeeland worden voorgelegd. Als de provinciale staten daarmee instemmen, kan de Sluiskiltunnel naar verwachting in 2014 worden opengesteld.

Staatssecretaris Huizinga heeft met gedeputeerde Van Waveren van Zeeland afspraken gemaakt om een nieuwe binnenvaartterminal en nat bedrijventerrein in Midden-Zeeland te realiseren op de beoogde locatie Schoreburg.

De staatssecretaris zal hiervoor maximaal 6 miljoen euro aan bijdragen. Een dergelijk terrein is van belang voor de bevordering van watergebonden bedrijvigheid en goederenvervoer over water.

Ook is het als hervestigingslocatie voor watergebonden bedrijven uit Goes erg interessant omdat er daardoor in Goes ruimte ontstaat voor woningbouw bij de binnenhaven.
Provincie:
Tag(s):