woensdag, 13. augustus 2008 - 16:15

Na de zomer onderzoek naar geluid in Baggelhuizen

Assen

Dit najaar benaderen onderzoekers inwoners van Baggelhuizen en het Westerpark in Assen om deel te nemen aan een interview over de beleving van geluid in de wijk. Tegelijkertijd start een onderzoek naar de diverse geluidsbronnen in en rond de wijk.

Tijdens het wijkbezoek van het college van B&W aan Baggelhuizen in november vorig jaar was geluidsoverlast een van de gespreksonderwerpen. Bewoners gaven aan dat de geluidshinder de afgelopen jaren is toegenomen. Om na te gaan in hoeverre dit het geval is heeft de gemeente besloten opdracht te geven voor een onafhankelijk onderzoek naar geluidsbronnen en de beleving van geluid.

Onderzoekers van ingenieursbureau Oranjewoud en de Rijksuniversiteit Groningen gaan in september en oktober interviews houden met wijkbewoners. Hierbij komt aan de orde of bewoners geluidshinder ervaren en in hoeverre dit van invloed is op hun welbevinden. Verder gaan de onderzoekers metingen verrichten bij de diverse geluidsbronnen in en om de wijk zoals de schietbaan, DeSmelt en het TT Circuit. De opzet van het onderzoek wordt binnenkort besproken met het bewonersoverleg. Eind dit jaar moeten de onderzoeksresultaten bekend zijn.
Provincie:
Tag(s):