maandag, 9. juni 2008 - 10:11

Naast zorgpolis ook reisverzekering nodig

Den Haag

De ANWB adviseert vakantiegangers om naast hun zorgverzekering ook een reisverzekering af te sluiten. De ANWB alarmcentrale wordt dagelijks geconfronteerd met problemen omdat er geen reisverzekering is afgesloten.

Reizigers die geen reisverzekering hebben, kunnen geconfronteerd worden met hoge kosten als zij in het buitenland een medische behandeling nodig hebben. Zeker als ook transport naar Nederland nodig is. Twee van acht Nederlanders sluit geen reisverzekering af.

Het Nederlandse zorgstelsel werkt met zogenoemde diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) . Dat houdt in een vaste vergoeding per diagnose en een daarbij horende behandeling gebaseerd op de kostprijs in Nederland. Andere landen kennen deze wijze van declareren niet en ook de behandelwijze kan verschillen in bijvoorbeeld opnameduur in het ziekenhuis. In onze basiszorgverzekering zit een dekking van kosten in het buitenland naar Nederlands prijspeil. Door de DBC’s, door andere behandelwijze en andere tarieven kan dit tijdens de vakantie in het buitenland te weinig zijn. Zo wordt op deze wijze in Frankrijk maar 80% van de behandelkosten gedekt. In de Verenigde Staten zijn de kosten nog veel hoger.

Veel aanvullende verzekeringen kennen een hogere buitenlanddekking maar lang niet altijd een gegarandeerde kostprijsvergoeding.

In geval van ongeval of ziekte zijn er ook nog bijkomende kosten die niet door de basis of aanvullende zorgverzekering gedekt zijn en wel door de reisverzekering. Voorbeelden hiervan zijn de vervoer- en verblijfskosten van familie die over moet komen of langer op de vakantiebestemming moet blijven. Kosten van repatriëring van de patiënt naar Nederland of kosten van het transport op de vakantiebestemming van een ziekenhuis dat niet voldoende toegerust blijkt te zijn naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

Er zijn grote verschillen in zorgpolissen ten aanzien van de dekking van de kosten in het buitenland. Maar ook bij de meest volledige polissen kunnen er schadeposten zijn die niet onder de dekking vallen. Een reisverzekering maakt dan het verschil.
Categorie:
Tag(s):