maandag, 25. augustus 2008 - 20:56

Nagenoeg geen klachten popconcert TT-circuit

Assen

Het optreden van Iron Maiden op het TT-circuit op zaterdag 16 augustus heeft voor de omgeving geen problemen opgeleverd. De provincie had voorafgaand aan het concert extra aandacht gegeven aan het milieuklachtennummer. Op dit nummer is tijdens en na het concert geen enkele klacht binnen gekomen. Achteraf is één schriftelijke klacht ingediend.

Inmiddels zijn ook de eerste resultaten bekend van de door de provincie uitgevoerde geluidmetingen. Hieruit blijkt dat tijdens het voorprogramma de geluidsbelasting binnen de normen van de milieuvergunning bleef. Uit de resultaten blijkt dat tijdens de hoofdact wel op een tweetal meetpunten overschrijdingen van de toegestane geluidsnormen zijn geregistreerd.

Het popconcert van Iron Maiden valt onder de zogenaamde type 0 evenementen. In deze vergunning voor popconcerten zijn geluidsnormen opgenomen ter voorkoming dan wel beperking van geluidsoverlast. Het TT-circuit krijgt een schriftelijke waarschuwing voor de overtreding op de meetpunten, zodat zij dit mee kunnen nemen bij de voorbereidingen voor het volgende muziekfestival op 20 september 2008.
Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de provincie en het TT-bestuur.

Afgesproken is dat het TT-circuit en de provincie de meetresultaten nader zullen onderzoeken en analyseren. Dit om er voor te zorgen dat tijdens het volgende muziekevenement ook op de desbetreffende meetpunten aan de geluidsnorm voldaan wordt.
Provincie:
Tag(s):