woensdag, 19. maart 2008 - 20:00

NAM besluit definitief om ‘De Boô’ te sluiten

Schoonebeek

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.) heeft definitief besloten om haar trainings- en recreatiecentrum De Boô in Schoonebeek per 1 april a.s. te sluiten. Deze beslissing volgt na intensieve gesprekken tussen de Vereniging Dorpsbelangen Schoonebeek, de gemeente Emmen en de NAM om te onderzoeken of er mogelijkheden zouden zijn om de faciliteiten over te dragen aan een nieuw op te richten stichting, met als doel het complex open te houden en ten goede te laten komen aan de gehele (Schoonebeker) bevolking. Helaas moeten de NAM en Dorpsbelangen concluderen dat deze plannen niet haalbaar blijken.

Dorpsbelangen Schoonebeek heeft op basis van informatie van de NAM over de exploitatie van het complex een plan ontwikkeld. Dat liet evenwel een jaarlijks exploitatietekort van enkele honderdduizenden euro’s zien. Ondanks intensieve besprekingen bleek het gat niet verder te kunnen worden verkleind.

De NAM heeft vervolgens gekeken naar de mogelijkheid om tijdens de bouwfase van het project voor de herontwikkeling van het Schoonebeek-olieveld een deel van het projectteam in de trainingsfaciliteiten van De Boô te huisvesten zou zijn. Uit deze studie bleek echter dat de aanwezige kantoorfaciliteiten op het voormalige NAM-emplacement ruim voldoende zijn om plaats te bieden aan alle projectmedewerkers ter plekke.

De NAM betreurt het tot sluiting te hebben moeten beslissen, mede omdat een mogelijk maatschappelijk draagvlak voor continuering zich in het afgelopen jaar niet heeft vertaald in een financiële haalbaarheid hiervan. De NAM spreekt haar waardering uit voor het werk en de energie die Dorpsbelangen in de studie hebben geïnvesteerd.

Ook Dorpsbelangen Schoonebeek is teleurgesteld, maar zegt realistisch te moeten zijn. Dorpsbelangen heeft vele gesprekken met de NAM en de gemeente Emmen gevoerd en veel tijd gestoken in de haalbaarheidsstudie, maar zag uiteindelijk geen mogelijkheden tot een rendabele exploitatie van het complex. Dorpsbelangen Schoonebeek hoopt dat het complex "De Boô" toch nog behouden kan blijven, gelet op de belangstelling van derden.
Provincie:
Tag(s):