woensdag, 19. november 2008 - 20:19

Nascheiding kunstofverpakkingen

Groningen

Dankzij de intensieve inzet van zowel de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) als de Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) is een langlopende discussie over het scheiden van kunststof verpakkingen beslecht. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de recycling van kunststof verpakkingen. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling om in 2012 42% van de kunststofverpakkingen te recyclen.

Het is de bedoeling dat straks in de scheidingsfabriek van Essent Milieu, locatie VAGRON, met nieuwe scheidingstechnieken kunststof verpakkingsafval uit het restafval wordt nagescheiden. Kunststof kan op soort worden nagesorteerd en geschikt gemaakt voor recycling.
Provincie:
Tag(s):