maandag, 25. augustus 2008 - 9:52

Nationaal informatie-centrum over veiligheid en preventie

Groningen

Het RIVM brengt maandag het rapport ‘Let op letsels - Preventie van ongevallen, geweld en suïcide’ uit. Hieruit blijkt dat ongevallen en geweld nog steeds een belangrijk volksgezondheidsprobleem zijn: 5.300 doden per jaar en meer dan een miljoen gewonden. Na kanker en hart- en vaatziekten, is dit de derde oorzaak van vroegtijdig overlijden in Nederland.

Extra maatregelen om het aantal doden en gewonden terug te dringen zijn nodig. Daarom pleiten 8 organisaties die actief zijn in preventie van ongevallen en geweld, voor het oprichten van een nationaal informatiecentrum. Dit centrum moet de kennis van alle veiligheidsonderwerpen bundelen en zo effectiever beleid en interventies mogelijk maken. Ook binnen de overheid is een betere afstemming van het preventiebeleid noodzakelijk.

In het nationaal informatiecentrum moet de kennis over alle veiligheidsonderwerpen worden gekoppeld. Verkeersveiligheid, arbeidsveiligheid, veiligheid in en om het huis, veiligheid tijdens sport en spel en preventie van geweld en suïcide moeten hierin een plek krijgen. Tot nu toe zijn deze onderwerpen altijd apart aangepakt, ook vanuit de overheid.

De output van het informatiecentrum kan gebruikt gaan worden door de overheid voor het maken van beleid en door preventieorganisaties voor het ontwikkelen van interventies. Uiteraard is deze kennis ook bijzonder nuttig voor andere veiligheidsprofessionals en preventiewerkers.
Provincie:
Tag(s):