woensdag, 12. november 2008 - 21:05

Natte koeltorens nu beter in beeld

Den Haag

Vrijwel alle gemeenten weten op korte termijn hoeveel natte koeltorens zij op hun grondgebied hebben. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VROM-Inspectie. Minister Cramer van VROM had gemeenten deze zomer opgeroepen vaart te maken met registratie van de koeltorens.

De minister vond het onacceptabel dat burgers mogelijk blootgesteld worden aan vermijdbare risico's. Koeltorens worden gebruikt voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en uit gebouwen. Bij 'natte' koeltorens wordt water gebruikt voor de koeling en dat kan een bron van de verspreiding van legionella zijn.

Dat bleek in 2006 bij een grootschalige legionellabesmetting met dodelijke slachtoffers in Amsterdam. Registratie van natte koeltorens is belangrijk voor gemeenten om toezicht op beheer en onderhoud te kunnen houden. Van de aanwezigheid van koeltorens bestond slechts een zeer gebrekkig beeld.

De VROM-Inspectie concludeerde eerder dit jaar dat 44 procent van de grote gemeenten en 20 procent van de middelgrote gemeenten nog niet met registreren was gestart. De gemeenten hebben de oproep van Cramer positief opgepakt.

Uit een aanvullende inventarisatie van de VROM-Inspectie blijkt nu dat 202 gemeenten (45 procent van het totale aantal) geen koeltorens binnen de gemeentegrenzen heeft. Dat zijn voor een groot deel kleinere, landelijke gemeenten.

In 230 gemeenten (53 procent van het totale aantal) is de registratie van aanwezige koeltorens inmiddels afgerond of bijna afgerond. Elf gemeenten (twee procent) waren in oktober 2008 nog niet gestart met een registratie. Het gaat om Apeldoorn, Deventer, Etten-Leur, Gennep, Hengelo, Lelystad, Moerdijk, Noordoostpolder, Leudal, Rijswijk en Tiel. Apeldoorn, Hengelo en Moerdijk hebben wel aangegeven zich te zullen inspannen om de registratie in het eerste kwartaal van 2009 alsnog af te ronden.

Minister Cramer heeft de Tweede Kamer woensdag 12 november door middel van een brief over het bovenstaande geïnformeerd. Zij constateert dat voorlichting over, registratie van en toezicht op natte koeltorens sinds haar dringende oproep tot registratie een grotere prioriteit hebben gekregen bij gemeenten: 'Ik ben blij dat bijna alle gemeenten de koeltorens nu goed op hun netvlies hebben. Ik hoop dat ook de laatste gemeenten de registratie nu snel oppakken.'

De gemeenten met geregistreerde natte koeltorens zullen het toezicht op die koeltorens meenemen in hun reguliere toezichtactiviteiten. In 2009 onderzoekt de VROM-Inspectie bij een aantal toezichthouders de kwaliteit en de actualiteit van de registratie. Daarbij zal tevens worden gekeken hoe het toezicht op natte koeltorens in de praktijk verloopt. Voor nieuwe koeltorens komt er vanaf 2010 een meldplicht.
Provincie:
Tag(s):