vrijdag, 4. april 2008 - 15:34

Natuur langs Maas volop ontwikkeld

Roermond

De natuur langs de Maas heeft zich de afgelopen vijftien jaar op spectaculaire wijze ontwikkeld. Allerlei bijzondere planten en diersoorten, die vele tientallen jaren niet of nauwelijks meer gesignaleerd werden, zijn terug. Daarbij gaat het om de bever, vlinders, libellen, vogels en vele tientallen vaak zeldzame bloemen en planten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Maas in Beeld’ van Gijs Kurstjens en Bart Peters. De twee wetenschappers hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de natuurontwikkeling langs de Maas tussen Maastricht en Den Bosch.

In totaal is er de afgelopen vijftien jaar zo’n 2500 hectare nieuwe natuur ontwikkeld langs de Maas. Dit is overigens nog maar het begin: de komende 10 jaar zal de hoeveelheid natuur langs de Maas nog verdrievoudigen.

Vooral de natuur op het traject tussen Maastricht en Roermond, aan zowel Nederlandse als Belgische kant, is op sommige punten inmiddels rijker en gevarieerder dan de natuur langs de Rijn en de Waal. De Rijntakken zijn door het Rijk en natuurorganisaties de afgelopen jaren altijd bestempeld als belangrijkste rivierlandschap van Nederland.

De natuurontwikkeling langs het zuidelijke traject tussen Maastricht en Roermond is doorgaans het meest soortenrijk. Belangrijk daarbij blijken de gevarieerde bodemgesteldheid met veel grind en kalkrijk zand (weinig klei) rond herinrichtingprojecten, maar voor sommige planten en dieren ook het warmere klimaat. Benedenstrooms langs de Limburgse Zandmaas en de Bedijkte Maas op de grens van Gelderland en Noord-Brabant, is er door natuurontwikkeling echter ook belangrijke vooruitgang geboekt.
Provincie:
Tag(s):