woensdag, 28. mei 2008 - 8:03

Natuur-organisaties tegen verharden van landingsbaan

Utrecht

Natuur- en milieuorganisaties zijn tegen verharding van de baan van vliegveld Hilversum. Door de baan te verharden kunnen meer en grotere vliegtuigen het vliegveld gebruiken, waardoor meer geluidsoverlast ontstaat. Overlast die negatieve gevolgen heeft voor natuur en recreatie in het Groene Hart, Noorderpark en ‘t Gooi. Om deze reden pleiten de Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Goois Natuurreservaat voor handhaving van de huidige grasbanen op het vliegveld.

De voorgestelde baanverharding en verlenging zal ertoe leiden dat 80% van de vluchten op vliegveld Hilversum via de nieuwe verharde baan worden afgewikkeld. Deze nieuwe baan komt te liggen in noordoostelijke richting. Gevolg hiervan is dat er veel meer wordt gevlogen over de Hoorneboegse Heide en de Egelshoek in het Gooi en over het Noorderpark en het stiltegebied Westbroek in het Groene Hart.

Een door de provincie Noord-Holland gepresenteerd rapport over de effecten op natuur, milieu en omgeving stelt deze effecten rooskleurig voor. De natuur- en milieuorganisaties plaatsen vraagtekens bij de aannames uit dit onderzoek. Het onderzoek biedt onvoldoende informatie om de effecten op beschermde natuurgebieden en vogels in de omgeving goed in te schatten.

De plek waar het vliegveld ligt, heeft grote potenties voor de natuur. Het is één van de laatste plekken in het Gooi waar nog sprake is van een natuurlijke overgang is van het hoge zand naar het veen. In het Noord-Hollandse streekplan staat dat het vliegveld bij eventuele sluiting terug gaat naar de natuur. Door een verharde baan aan te leggen, wordt dit onhaalbaar en onbetaalbaar.
Provincie:
Tag(s):