maandag, 3. november 2008 - 11:52

Natuurlijk karakter Swalm hersteld

Swalmen

Waterschap Peel en Maasvallei heeft de herinrichtingswerkzaamheden van de Swalm ter hoogte van zwembad De Bosberg in Swalmen afgerond, waardoor het natuurlijke karakter van deze beek is hersteld. Om de visstand in de Swalm een extra impuls te geven, heeft het waterschap een stuw en vistrap verwijderd en een halve kilometer meanderende Swalm aangebracht, waardoor vismigratie en macrofauna meer kans krijgt.

De Swalm is een vrij meanderende beek met een hoge landschappelijke en ecologische waarde. De beek ontspringt in Duitsland en stroomt ten noordwesten van de kern van Swalmen uit in de Maas. In de dertiger jaren is een stuw aangelegd in de Swalm om een gedeelte van het Swalmwater naar zwembad De Bosberg te leiden. In de negentiger jaren heeft het waterschap een vistrap aangelegd om de stuw heen. Deze functioneerde niet goed. Ook pasten de stuw en de vistrap niet in het natuurlijk karakter van de Swalm. Daarom heeft het waterschap deze verwijderd. Om de vismigratie te verbeteren en het natuurlijk karakter van de Swalm te herstellen, hebben ze plaats gemaakt voor ruim 500 meter extra meanderende Swalm.

Door deze meandering en het versmalde profiel van de Swalm, wordt het waterpeil dusdanig opgestuwd dat het oorspronkelijke waterpeil behouden blijft voor de roeivijver en voor het achterliggende leefgebied van de zeggekorfslak. Als extra voorziening voor de roeivijver is een wateraanvoerleiding aangelegd vanuit een hoger liggend gedeelte van de Swalm.
Provincie:
Tag(s):