donderdag, 24. januari 2008 - 18:18

Nauwe samenwerking tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdam

Rotterdamse huisartsen gaan bij huiselijk geweld en kindermishandeling nauw samenwerken met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Dat is de belangrijkste aanbeveling die naar voren komt uit het symposium 'Signalering en aanpak huiselijk geweld: samenwerking tussen huisarts en hulpverlening' op donderdag 24 januari. Op wijkniveau worden vervolgafspraken gemaakt tussen huisartsen en hulpverleners.

Huisartsen worden daarnaast aangesloten op SISA (Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak). Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind of jongere bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar worden afgestemd. Deelname aan het SISA-systeem wordt gepromoot onder huisartsen.Momenteel telt Rotterdam vier CJG¦#039;s: in Hoogvliet, Noord, Delfshaven en Feijenoord. Doelstelling is om in 2009 in tien deelgemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben. In de CJG¦#039;s werken onder meer consultatiebureau- en jeugdartsen, gezinscoaches, pedagogen en verpleegkundigen van de GGD Rotterdam-Rijnmond, consultatiebureau Ouder & Kind (OEK) en de voorpostfunctionaris van Bureau Jeugdzorg samen. Door kennis en kunde op één locatie te bundelen wordt adequate zorg geboden waarbij het kind centraal staat.Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is een samenwerkingsverband tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond, stichting ArosA en het Krisiscentrum. Het ASHG heeft de rol van signaleerder, toeleider en expertisecentrum. Slachtoffers, plegers, omstanders èn beroepskrachten kunnen (vermoedens van) huiselijk geweld hier melden.
Provincie:
Tag(s):