dinsdag, 1. april 2008 - 8:30

Nederland één van de meest verkeersveilige landen

Groningen

Het aantal verkeersslachtoffers is historisch laag. Maar er vallen nog altijd teveel doden en gewonden in het verkeer. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie werkt samen met andere organisaties zichtbaar aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Met als doel voor alle weggebruikers een veilige verkeerssituatie en blijvend minder verkeersdoden en –gewonden. Nederland is mede door de verkeerscontroles op dit moment één van de meest verkeersveilige landen ter wereld.

Mede dankzij de intensieve verkeerscontroles houden weggebruikers zich de laatste jaren steeds beter aan de verkeersregels. Automobilisten rijden rustiger, dragen vaker hun gordel en zitten minder vaak beschonken achter het stuur.

Daarnaast oordelen steeds meer mensen positief over de verkeerscontroles. Het draagvlak voor onder meer de snelheidscontroles is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen: het percentage mensen dat het eens is met de controles ligt gemiddeld op 85%. Inmiddels bestaat een breed gedeeld besef, dat het verkeer niet alleen veiliger maar ook een stuk prettiger is als we ons aan de regels houden. Een (kleine) groep weggebruikers blijft helaas bewust de verkeersregels overtreden.
Provincie:
Tag(s):