maandag, 3. maart 2008 - 9:46

Nederland benut spoor goed

Utrecht

Ons land heeft één van de kortste spoorwegtrajecten van West-Europa. Wel heeft Nederland, samen met België en het Verenigd Koninkrijk, het grootste aandeel meervoudig spoor. Nederland behoort tot één van de meest intensieve gebruikers van zijn spoorwegnet.

Sinds 1982 is de spoorweglengte met 5 procent toegenomen tot bijna 3 duizend kilometer. Die groei komt door de oplevering van de Flevolijn (1987/1988) en de recent in gebruik genomen Betuweroute (2007). Ook is het spoorwegnet geleidelijk breder geworden. Het spoornet met twee of meer sporen is met 23 procent gegroeid.

Nederland heeft één van de kortste spoorwegtrajecten van West-Europa. Omgerekend naar inwoneraantal heeft Nederland zelfs het kortste spoor van de hele Europese Unie. Ons land heeft wel, samen met België en het Verenigd Koninkrijk, het grootste aandeel meervoudig spoor.

Maar liefst 93 procent van alle verreden treinkilometers in Nederland betreft passagierstreinen. De overige 7 procent is goederenvervoer. Het gemiddelde voor de Europese Unie is respectievelijk 79 procent en 21 procent. Het intensieve gebruik van het Nederlandse spoor blijkt uit de grote vervoersomvang van passagiers per kilometer spoor. In ons land is dat 5 miljoen passagierskilometers, het EU-gemiddelde is 1,8 miljoen.
Provincie:
Tag(s):