dinsdag, 15. juli 2008 - 20:46

Nederland beter voorbereid op crisis

Den Haag

Nederland is nu beter voorbereid op toekomstige crises dan vier jaar geleden. Dit blijkt uit de eindrapportage van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007 dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Doel van het beleidsplan was om Nederland beter voor te bereiden op toekomstige crises door de effectiviteit van crisisbeheersing te versterken. De ruim tachtig actiepunten uit het beleidsplan zijn voor het grootste deel gerealiseerd. Toch zijn we er nog niet: minister Ter Horst wil de rampenbestrijding en crisisbeheersing eind 2009 qua kwaliteitsniveau op een 7+ brengen. Hiervoor moet wat er tot nu toe is ingezet verder worden versterkt, uitgevoerd en uitgebreid.

'We hebben de afgelopen jaren nauwelijks te maken gehad met grootschalige maatschappij ontwrichtende incidenten. Toch blijven een permanent inzicht in (nieuwe) dreigingen en risico’s die nationaal én internationaal op ons afkomen en een goede voorbereiding daarop belangrijk', aldus de minister
Provincie:
Tag(s):