vrijdag, 7. november 2008 - 15:40

Nederland gaat intensiever samenwerken met Marokko

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken vrijdag 7 november ingestemd met het Gemeenschappelijk Actie Programma Nederland-Marokko dat de komende jaren het kader vormt voor de samenwerking tussen beide landen.

Het doel van het Actieprogramma is om de contacten tussen Nederland en Marokko op een groot aantal terreinen te verbreden en verdiepen, zowel op overheidsniveau als op het niveau van maatschappelijke organisaties.

De samenwerking wordt uitgebreid op een groot aantal terreinen waaronder economie, handel en financiën, sociale zaken, justitie, politie en openbare orde, defensie, veiligheid en onderwijs.

Onder meer wordt de politieke dialoog tussen Marokko en Nederland versterkt. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen regelmatig overleggen. Tevens zullen de onderlinge contacten tussen journalisten, wetenschappers en het bedrijfsleven worden bevorderd.

Beide landen zullen daarnaast samenwerken bij de bestrijding van illegale migratie, drugshandel en internationaal terrorisme. Ook wordt gekeken naar intensivering van de strafrechtelijke samenwerking en naar een terug- en overnameovereenkomst tussen Nederland en Marokko. Verder wordt gestreefd naar een spoedige afronding van de onderhandelingen over een investeringsbeschermingsovereenkomst.
Provincie:
Tag(s):