vrijdag, 17. oktober 2008 - 18:52

Nederland heeft totaal 225,8 miljoen euro uitstaan

Den Haag

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben in totaal een bedrag van 225,8 miljoen euro uitstaan bij de banken Lehman Brothers, Landsbanki Islands en Kaupthing HF Investment Bank.

Dit blijkt uit de inventarisatie, die in opdracht van staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gedaan naar risicovolle posities bij gemeenten, provincies en waterschappen. Bij een tweetal provincies gaat het om een risico van in totaal ruim 128 miljoen, bij vijftien gemeenten in totaal om ruim 92 miljoen en bij één waterschap om 5 miljoen.

BZK concludeert op basis van deze inventarisatie dat het totale budgettaire probleem, afgezet tegen de totale vermogensposities van provincies, gemeenten en waterschappen, te overzien is. Er zijn naar het oordeel van de financiële toezichthouders geen gemeenten, provincies of waterschappen waarvan de financiële huishouding hierdoor wordt bedreigd.

De problemen komen voort uit de unieke situatie op de financiële markten. In een bestuurlijk overleg volgende week dinsdag wordt gesproken over de inventarisatie en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst, zoals voor het financieel toezicht en de Wet financiering decentrale overheden.

De ministeries van BZK en Financiën ondersteunen gemeenten, provincies en waterschappen die een risico lopen bij bovenstaande banken bij hun pogingen hun geld terug te krijgen met raad.

Een onderwerp dat nog nader onderzoek vergt is de vraag of er medeoverheden zijn, die geld hebben geleend bij bancaire instellingen met het enkele doel het geld vervolgens onder te brengen bij een andere bank met een hoger rentepercentage. Als dat het geval zou zijn, is dat in strijd met wet- en regelgeving. Staatssecretaris Bijleveld laat dit onderzoeken.
Categorie:
Tag(s):