woensdag, 22. oktober 2008 - 10:45

Nederland laagste werkloosheid in de EU

Den Haag

In augustus 2008 lag de seizoengecorrigeerde werkloosheid in de Europese Unie op 6,9 procent. Dat komt overeen met iets meer dan 16,5 miljoen werklozen. Van alle 27 lidstaten had Nederland, met 2,6 procent, de laagste werkloosheid. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In Spanje was de werkloosheid het hoogst, hier was 11,3 procent van de beroepsbevolking werkloos.

De seizoengecorrigeerde werkloosheid in de EU-27 lag in de eerste vier maanden van 2008 op 6,8 procent. In mei steeg de werkloosheid tot 6,9 procent. Dat percentage is sindsdien niet meer veranderd.

De werkloosheid in de eurozone was hoger. In augustus 2008 had 7,5 procent van de beroepsbevolking geen betaalde baan. Het verschil tussen de EU en de eurozone is in het afgelopen jaar steeds groter geworden.

In de Verenigde Staten lag het werkloosheidspercentage lager dan in de EU. Wel is de werkloosheid er in het afgelopen jaar sterk toegenomen, met 1,4 procentpunt tot 6,1 procent in augustus 2008.

In een jaar tijd daalde in meer dan de helft van de EU-landen de werkloosheid. De sterkste daling deed zich voor in Polen en Oostenrijk. In zes landen steeg de werkloosheid, het sterkst in Spanje en Ierland.

De jeugdwerkloosheid in de EU bereikte eind 2004 een piek van 18,6 procent. Daarna liep het percentage geleidelijk terug, tot 14,9 procent in augustus 2008. In onder andere Bulgarije, Polen en Malta daalde het aantal jeugdige werklozen in het afgelopen jaar sterk. De daling in deze landen bedroeg in het afgelopen jaar zelfs meer dan 3 procentpunt.
Categorie:
Tag(s):