vrijdag, 7. november 2008 - 9:21

Nederland mag strengere eisen stellen aan roetfilters

Den Haag

Nederland mag strengere eisen stellen aan roetfilters voor dieselauto's dan Europese regels voorschrijven. Dat heeft het Europese Hof besloten. Het ministerie van VROM ziet in de uitspraak erkenning voor haar standpunt dat Nederland een specifiek probleem heeft op het gebied van luchtkwaliteit

De Europese Commissie oordeelde in 2006 dat Nederland geen roetfilter verplicht mocht stellen voor nieuwe dieselauto's. Onterecht, zo blijkt nu. De rechter van het Europees Hof stelt dat de Nederlandse luchtkwaliteit in 2004 mogelijk wel rechtvaardigde dat Nederland een strengere eis had mogen stellen aan de fijnstof-uitstoot van nieuwe dieselpersonenauto's. Daarnij liep Nederland vooruit op nieuwe Europese afspraken. De Commissie moet nu een nieuw besluit nemen.

Die strengere Nederlandse eis bedroeg vijf milligram uitstoot per kilometer (mg/km) in plaats van de Europese eis van 25 mg/km. Een eis van vijf mg/km vereist in de praktijk een roetfilter. Afwijken van bestaande Europese afspraken kan alleen als Nederland aantoont een specifiek probleem te hebben en als de verplichtstelling de Europese markt voor dieselpersonenauto's niet onevenredig belemmert. De Europese Commissie meent dat Nederland niet aan deze voorwaarden voldeed en weigerde goedkeuring aan het Nederlandse voornemen. Het Hof is van oordeel dat de Commissie ten onrechte niet de gegevens over 2004 heeft beoordeeld, omdat die gegevens niet uitsloten dat er een specifiek probleem met luchtkwaliteit in Nederland bestond.
Categorie:
Tag(s):