maandag, 24. november 2008 - 9:58

Nederland telt ruim 4340 aidsdoden

In Nederland zijn sinds het uitbreken van de ziekte aids eind 1982, meer dan 4340 personen aan deze ziekte overleden. Na een daling van het aantal sterfgevallen de afgelopen jaren, zijn er in 2007 weer meer personen aan aids overleden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 1982 zijn de eerste gevallen van aids in ons land geconstateerd. De eerste aidsdoden vielen in 1983. Het aantal overledenen steeg daarna snel tot 444 in 1994. Vanaf 1995 heeft er vooral bij mannen een forse daling plaatsgevonden.

In 2006 was het aantal aidsdoden gedaald tot 48. In 2007 is het cijfer voor het eerst weer gestegen, naar 66 (52 mannen en 14 vrouwen). Ook na deze stijging is het aantal aidsdoden in Nederland zeer laag vergeleken met het midden van de jaren negentig.

Meer dan de helft van de mensen die zijn overleden aan aids was tussen 30 en 45 jaar oud. Vrouwen zijn bij overlijden gemiddeld jonger dan mannen. Een kwart van de overleden vrouwen was tussen 30 en 35 jaar oud. Boven 65 jaar komt sterfte aan aids zeer weinig voor. In 2007 waren 4 van de 66 aidsdoden 65 jaar of ouder.

De aidssterfte komt relatief meer voor bij allochtone groepen in Nederland. Bijna 40 procent van aidsdoden van de laatste tien jaar was allochtoon. Bij vrouwen geldt dit zelfs voor 6 op de 10 aidsdoden.

De verschillen in aidssterfte bij de diverse bevolkingsgroepen zijn groot. Bij de overledenen met een Antilliaanse/Arubaanse achtergrond is de sterfte met 13 op de 1 000 overledenen relatief zeer hoog. Bij overledenen uit Afrikaanse landen zoals Rwanda, Zimbabwe en Kameroen liggen deze aantallen nog vele malen hoger. In absolute aantallen gaat het hier echter om kleine bevolkingsgroepen in Nederland.
Categorie:
Tag(s):