maandag, 9. juni 2008 - 15:45

Nederland werkt aan versterking toppositie ICT

Den Haag

“Nederland werkt aan versterking van de internationale toppositie die we hebben als het gaat om ICT�. Dat is volgens staatssecretaris Heemskerk de kern van de nieuwe ICT-agenda van het Kabinet die hij maandag 9 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De ICT-agenda 2008-2011 geeft een overzicht van alle overheidsactiviteiten op het terrein van ICT. De agenda maakt volgens Heemskerk duidelijk dat Nederland er goed voor staat. “Nederland loopt internationaal voorop qua breedbandgebruik. Met het snelste netwerk voor onderzoek (SURFnet) en het grootste internetknooppunt ter wereld (de Amsterdam Internet Exchange) hebben we een sterke infrastructuur en zijn we de ‘portal’ tot Europa�, aldus Heemskerk.

Het is de ambitie van het Kabinet deze positie verder uit te bouwen door de beschikbare voorzieningen beter te benutten. Zo moet de overheidsdienstverlening via internet verbeteren, zodat beter wordt aangesloten bij de behoeften van gebruikers (geen openingstijden, zorg op afstand, etc.). “De uitdaging voor dit Kabinet is daarnaast de toenemende inzet van ICT gepaard te laten gaan met een minder grote belasting van het milieu�, aldus Heemskerk.

De agenda laat verder zien dat de 1,6 miljoen ‘digibeten’ in ons land door het aanleren van basale computervaardigheden koopkrachtvoordelen hebben, bijvoorbeeld doordat men op internet producten kan vergelijken, van zo’n € 87,50 per persoon per jaar.

Voor werkende ‘digibeten’ , zo’n 800.000, kan het aanleren van basale computervaardigheden ook een loontoename van zo'n 250 euro per persoon per jaar betekenen. Een betere computerkennis biedt daarnaast ook betere arbeidsmarktkansen. Volgens Heemskerk maken deze cijfers duidelijk dat het aanleren van basale computerkennis loont en dat hier ook een rol voor de overheid ligt de komende jaren.

Naast het verbeteren van de vaardigheden van mensen wordt volgens Heemskerk de komende jaren verder vooral gewerkt aan het gebruiken van ICT als middel om processen slimmer te organiseren.

Zo wordt de komende tijd met tal van branches en bedrijven, zoals de Rotterdamse haven, samengewerkt aan het slimmer inzetten van ICT om de regeldruk te verlagen en de uitwisseling van gegevens slimmer te organiseren.

Daarnaast kunnen bedrijven eenvoudiger elektronisch hun rekeningen naar de overheid sturen. Het verlagen van het elektriciteitsgebruik van ICT is een ander nieuw aandachtspunt. Hierover worden momenteel met de ICT-sector afspraken gemaakt. Voor het slimmer inzetten van ICT in sectoren als de zorg wordt daarnaast € 54 miljoen uitgetrokken.
Categorie:
Tag(s):