donderdag, 22. mei 2008 - 8:22

Nederland werkt met buurlanden aan veilige kust

Twee door de EU gesubsidieerde projecten, 'Safecoast' en 'Chain of Safety', hebben 21 mei in Scheveningen gezamenlijk hun resultaten gepresenteerd. Beide projecten zijn samen met overheidsinstellingen uit Denemarken, Duitsland, Vlaanderen en Engeland uitgevoerd.

Project Safecoast, geleid door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, heeft onder andere in kaart gebracht hoe de vijf landen rond de Noordzee omgaan met zeespiegelstijging en overstromingsrisico’s. Samen met internationale kustbeheerders zijn op verschillende geografische schalen risico analyses uitgevoerd om zodoende te leren van elkaars methoden en aanpak.

Zo is een deel van het Vlaamse kustveiligheidsplan mede in het kader van Safecoast ontwikkeld en zijn grensoverschrijdende kaarten gepresenteerd.

In het project Chain of Safety, geleid door de provincie Zeeland, is gekeken naar hoe landen zich grensoverschrijdend kunnen voorbereiden op overstromingsrampen. Door het project zijn de landen rond de Noordzee meer gaan samenwerken en is veel kennis uitgewisseld. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk rampenplan. Zeeuwse en Vlaamse autoriteiten hebben maandag en dinsdag het rampenplan tijdens een grote oefening in de praktijk getest. Komend najaar zal ook in Nederland zelf een grote oefening worden gehouden gericht op een overstroming.

De partners in Chain of Safety hebben de Provincie Zeeland gevraagd om een kenniscentrum voor overstromingsrampen op te zetten. In dit centrum kan de gefragmenteerde Europese informatie en kennis in kaart worden gebracht en worden gedeeld met hulpverleners, onderzoekers en studenten. In een tweede vervolgproject wordt onderzocht of het nodig is nadere afspraken voor rampenbeheersing met de naburige regio’s in een verdrag op te nemen.

Achtergrond informatie is te vinden op www.safecoast.org en www.chainofsafety.com
Provincie:
Tag(s):