woensdag, 19. maart 2008 - 11:41

Nederlander kiest voor windenergie op zee

Zeist

De meerderheid van de Nederlanders is bezorgd tot zeer bezorgd over de situatie op de Noordpool en kiest voor windenergie op zee om klimaatverandering tegen te gaan. De gemiddelde Nederlander is zich bovendien zeer bewust van het verband dat er bestaat tussen het gebruik van fossiele brandstoffen en het smelten van het zeeijs op de Noordpool. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft laten uitvoeren onder de Nederlandse bevolking bij de start van de WNF-Noordpoolcampagne. Minister Cramer (VROM) ondertekent op woensdag als eerste het motto van die campagne: ‘Draag bij aan een witte Noordpool’.

Doel van de WNF-campagne is om de Noordpool, de grootste aaneengesloten wildernis op het noordelijk halfrond, te behouden. Een zeer kwetsbare wildernis en het leefgebied van het grootste landroofdier ter wereld: de ijsbeer. Bovendien is de Noordpool onmisbaar als ‘koelelement’ voor het klimaat op aarde. De aantasting van de Noordpool gaat sneller dan de wetenschap had voorzien; computermodellen over het smelt-tempo van het zeeijs worden ingehaald door de praktijk. Als er niets gebeurt, dan zullen aan het eind van deze eeuw twee van de drie ijsberen verdwenen zijn.

Het WNF zal zich tijdens de Noordpoolcampagne sterk maken voor een grootschalig windenergiepark op de Noordzee met een capaciteit van 6000 megawatt (dat is de capaciteit van ongeveer 6 energiecentrales). Alleen op die manier is het mogelijk om de ambitieuze doelstellingen op het terrein van duurzame energie (20 procent van het Nederlandse energievebruik in 2020) ook daadwerkelijk te halen. Uit het publieksonderzoek van het WNF blijkt dat acht op de tien mensen het WNF hierin steunen.
Provincie:
Tag(s):