maandag, 8. december 2008 - 10:27

Nederlander wil hardere aanpak dierenbeulen

Almere

Dierenbeulen moeten vaker en zwaarder bestraft worden. Ook moet het mogelijk zijn daders een levenslang verbod op het houden van dieren op te leggen. Dit blijkt uit onderzoek van de Dierenbescherming naar hoe de Nederlandse bevolking denkt over het bestraffen van dierenmishandeling en -verwaarlozing.

Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming zegt dat zijn organisatie aan de vooravond van de behandeling van de nieuwe 'Wet dieren' de tijd rijp acht om de politiek te confronteren met het slappe Nederlandse vervolgingsbeleid als het gaat om dierenmishandeling.

'Als ik zie hoe vorige maand een rechter besluit om een hond terug te geven aan een drugsverslaafde die het dier stelselmatig mishandelt, dan rijzen de haren me te berge'. Dales wijst bovendien op een passage uit het regereerakoord van 2007 waarin letterlijk staat dat 'De strafmaat voor dierenmishandelaars zal worden verhoogd en aan hen zal een verbod op het houden van dieren worden opgelegd. De handhaving van bestaande regelgeving voor dierenbescherming en dierenwelzijn zal de komende jaren worden geïntensiveerd'.
Provincie:
Tag(s):