maandag, 28. juli 2008 - 10:05

Nederlander wordt ouder

De levensverwachting van mannen en vrouwen in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2007 bedroeg het verwachte aantal levensjaren van pasgeboren meisjes 82,3 jaar en die van jongens 78,0 jaar. Vooral sinds 2002 is de levensverwachting sterk gestegen.

De levensverwachting van pasgeboren meisjes bedroeg vorig jaar 82,3 jaar. Dat is 4,3 jaar hoger dan die van jongens, die naar verwachting 78,0 jaar oud worden. Sinds 1980 is het verschil in levensverwachting tussen de seksen kleiner geworden. Mannen boekten vanaf 1980 een winst van 5,5 jaar, vrouwen werden gemiddeld 3,1 jaar ouder. Vooral sinds 2002 is sprake van een gunstige ontwikkeling. Ondanks de vergrijzing is vanaf 2002 het aantal sterfgevallen ieder jaar zelfs gedaald. Niet eerder was er in Nederland zo’n lange periode van dalende sterfte. In 2007 was het aantal sterfgevallen ruim 9 duizend (bijna 7 procent) lager dan in 2002.

De sterftedaling heeft zich bij vrijwel alle leeftijdsgroepen voorgedaan, maar was het meest opvallend onder de zeventigers. In 2007 was het aantal overleden zeventigers ruim 5 duizend (bijna 13 procent) kleiner dan in 2002. Deze afname is voor een groot deel het gevolg van een afgenomen risico om aan een hart- of vaatziekte te overlijden.

In recente jaren is het overlijdensrisico van zowel mannen als vrouwen sterk gedaald. Bij mannen was deze daling tussen ongeveer 50- en 80-jarige leeftijd sterker dan bij vrouwen. Op de allerhoogste leeftijden hebben vrouwen echter meer winst geboekt.

Op de Europese ranglijst zijn de Nederlandse vrouwen wat betreft levensverwachting licht opgeklommen. In landen als Frankrijk en Spanje is de levensverwachting van vrouwen echter nog aanzienlijk hoger. Belgische en Duitse vrouwen hadden in 2006 nog een iets hogere levensverwachting dan Nederlandse vrouwen. De Europese positie van Nederlandse mannen is naar verhouding beter, en vergelijkbaar met die van Franse en Spaanse mannen. Zwitserse, Zweedse en Noorse mannen hebben echter een beduidend hogere levensverwachting.
Categorie:
Tag(s):