donderdag, 18. december 2008 - 9:24

Nederlanders een 'nuchter' volkje

Driebergen

De Nederlandse politie heeft in week 50 van 8 tot en met 14 december 2008 tijdens landelijke alcoholcontroles 35.033 bestuurders gecontroleerd. In 98,7% van de blaastesten was er sprake van een nuchtere bestuurder.

Bij 465 bestuurders, onder wie 92 beginnende bestuurders (bijna 20%), sloeg de tester positief uit. Van 104 bestuurders is het rijbewijs direct ingevorderd. De hoogst gemeten waarde bedroeg 995 ug/l (2,25 promille), terwijl 220 ug/l (0,5 promille) maximaal is toegestaan. Voor beginnende bestuurders is deze grens maximaal 0,2 promille.

Tenminste 86 bestuurders dienen de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) bij de het CBR te volgen. De verplichte driedaagse cursus bedraagt voor hen 750 euro. Het niet of met onvoldoende resultaat volgen van de cursus levert een ongeldigverklaring verklaring van het rijbewijs op.

Op 263 locaties in het hele land controleerden 1042 medewerkers van politie vorige week bestuurders op het gebruik van alcohol. Tegen 465 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt in verband met het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Van beginnende bestuurders overschreden 92 de norm van 0,2 promille. Van 17 bestuurders is een bloedproef afgenomen. Vijf bestuurders weigerden mee te werken aan het onderzoek en leverden direct het rijbewijs in.

Deze Europese controleweek, gehouden in samenwerking met 25 Regiopolitiekorpsen, maakt ook deel uit van de landelijke alcoholcontroles die zij hebben afgesproken.

De alcoholcontroles hebben tot doel om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. In 2007 vielen er 791 doden in het verkeer. Uit de gegevens van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 2008 waren er in 2007 in ons land door het gebruik van alcohol in het verkeer 95 geregistreerde verkeersdoden te betreuren. Het werkelijke aantal alcoholslachtoffers in het verkeer ligt beduidend hoger dan het geregistreerde aantal vanwege het feit dat in Nederland geen postmortemonderzoek wordt uitgevoerd.

In 2007 waren er ten gevolge van alcoholgebruik in het verkeer naar schatting 2200 ziekenhuisgewonden. De maatschappelijke kosten van de alcoholongevallen bedroegen volgens een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 2005 ongeveer 1,7 miljard euro.
Provincie:
Tag(s):