maandag, 8. september 2008 - 9:45

Nederlanders gebruiken minder water

Groningen

Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent leidingwater per jaar te besparen. Ook hebben bedrijven sinds 2003 steeds minder grondwater onttrokken.

De bedrijven wisten sinds 2003 jaarlijks ruim 2 procent leidingwater te besparen. De landbouw bespaarde het meest. Vooral dankzij de bedrijven is het totale verbruik van leidingwater in de periode 2003-2006 met bijna 1 procent per jaar gedaald.

In vergelijking met 1990 is het totale leidingwatergebruik door huishoudens nauwelijks gestegen. Weliswaar groeide de bevolking, maar het verbruik per hoofd daalde aanzienlijk. In 1990 gebruikte een Nederlander gemiddeld 47,9 kubieke meter, in 2006 was dat afgenomen tot 44,7 kubieke meter. Dat is een afname van 7 procent in 16 jaar. Twee derde van het leidingwaterverbruik is toe te schrijven aan huishoudens. De bedrijven bespaarden vanaf 1990 jaarlijks gemiddeld 1,3 procent leidingwater.
Provincie:
Tag(s):