dinsdag, 16. december 2008 - 11:38

Nederlanders geven meer aan goede doelen

Groningen

Het Centraal Bureau Fondsenwerving publiceert op 16 december de financiële gegevens van 931 fondsenwervende instellingen. De transparantie van goededoelenorganisaties die de financiële gegevens beschikbaar stellen aan het CBF is het afgelopen jaar fors toegenomen tot boven de 85% van alle opbrengsten van fondsenwerving in Nederland.

Op basis van een analyse van gegevens over de afgelopen 45 jaar constateert het CBF een gestage groei aan inkomsten voor de fondsenwervende instellingen in Nederland. In tijden van financiële teruggang treedt er een beperkte stagnatie op die zich daarna weer herstelt en leidt tot meer uitgaven voor maatschappelijke doelen.

De baten uit eigen fondsenwerving van goededoelenorganisaties zijn in 2007 met EUR 95,5 miljoen gestegen, hetgeen een groei van 8,6% betekent tot een bedrag van 1,2 miljard euro. De tien goededoelenorganisaties met de hoogste baten uit eigen fondsenwerving waren in 2007 KWF Kankerbestrijding, Rode Kruis, Unicef, Hartstichting, Plan Nederland, Wereld Natuur Fonds, Artsen zonder Grenzen, Natuurmonumenten, Oxfam Novib en Kerk in Actie.
Provincie:
Tag(s):