dinsdag, 29. april 2008 - 11:35

Nederlanders voelen zich veiliger

Zeist

Nederlanders zijn het afgelopen jaar weer minder slachtoffer geworden van criminaliteit blijkt uit de Veiligheidsmonitor Rijk 2008 (VMR 2008). Ook het aantal Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt is opnieuw afgenomen.

De resultaten uit de Veiligheidsmonitor 2008 zijn voor de Raad van Hoofdcommissarissen bemoedigend. De inspanningen van vele partijen waaronder de politie geven in ieder geval aan dat het niveau van criminaliteit in ons land bestendig daalt. De versterking van de opsporing, de veelpleger aanpak en het verder verbeteren van de wijkgebonden aanpak werpt vruchten af.

De politie heeft voor de komende vier jaar nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de ministers van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. Het gaat hierbij om inspanningen op het terrein van jeugdcriminaliteit, geweld, veilige wijken en het versterken van de opsporing. Verdere reductie van de criminaliteit en overlast blijft de ambitie van de politie.
Provincie:
Tag(s):