zaterdag, 27. december 2008 - 12:31

Nederlanders weten het niet!

Amsterdam

Ruim vier op de tien Nederlanders (42%) weten niet of zij 2009 optimistisch of pessimistisch tegemoet moeten treden. In vergelijking met eerdere peilingen in 2008 is dit aantal twijfelaars in de laatste maanden met ruim een kwart gegroeid. 43% is wél uitgesproken positief over het nieuwe jaar. Een op de zeven Nederlanders behoort tot de groep van zwartkijkers, die de laatste maanden van 5% naar 15% is gegroeid.

Twijfelpositief, zo zou de stemming onder de Nederlandse bevolking eind 2008 gekenmerkt kunnen worden. Minder dan eenderde van de 50-plussers (29%) beziet de nabije toekomst nog door een roze bril. Jongeren tot 25 jaar zijn in grote meerderheid (80%) juist wel positief.

Het twijfelpositivisme is mede gestoeld op een toenemend vertrouwen in het bedrijfsleven. Ruim tweederde (68%) van de bevolking stelt dat Nederlandse bedrijven voldoende kwaliteit hebben om een sterke positie in Europa te behouden. Vijf jaar geleden was dat nog 53%.

Ook de politiek komt in de peiling relatief niet slecht naar voren. Het vertrouwen in de landelijke politiek neemt enigszins toe. Niet omdat men verwacht dat er een breed geaccepteerd beleid wordt bedacht voor de verkoop van paddo's en softdrugs. Slechts een kwart denkt dat dit gaat lukken.

Bij de consument is het Al Gore-effect afgevlakt. Het lidmaatschap van een natuurbeschermingsorganisatie is een populaire bezuinigingspost.

In 2008 heeft 28% van de bevolking bezuinigd op vooral uitgaan/uit eten gaan, kleding en schoenen, vakantie en abonnementen. Voor 2009 verwacht 39% van de bevolking te gaan korten op de uitgaven, een stevige toename. Uitgaan/uit eten gaan (28%), uitstel van grote uitgaven (26%) en vakantie (24%) zijn de belangrijkste beoogde bezuinigingsposten.
Categorie:
Tag(s):