dinsdag, 29. april 2008 - 9:51

Nederlanders willen Koninginnedag op 30 april, ook na troonsbestijging prins Willem-Alexander

Den Haag

Zestig procent van de Nederlanders zegt 30 april als Koninginnedag te willen behouden nadat kroonprins Willem-Alexander koning is geworden. Zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Dokkumer Vlaggen Centrale.

Ruim éénderde van de Nederlanders (37%) zegt de vlag uit te hangen met Koninginnedag. Dit aantal is ten opzichte van vorig jaar onveranderd gebleven. Het minst wordt er 'gevlagd' in de drie grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam (25%).

Drie op de vijf Nederlanders antwoorden met een volmondig 'ja' als gevraagd wordt of Koninginnedag na de troonsopvolging moet blijven bestaan op 30 april. Eénderde (34%) maakt het niet uit of deze dag blijft bestaan of verdwijnt en van vijf procent mag deze feestdag op 30 april wegvallen. Vooral jongeren lijken vast te willen houden aan de datum van de verjaardag van koningin Juliana (69%). Van de 65-plussers zegt vijftig procent de feestdag te willen blijven vieren.

Bij de keuze uit redenen om de vlag met Koninginnedag uit te hangen, komt traditie (56%) het sterkst naar voren. Daarnaast worden 'de feestelijke aanblik' (45%), 'als eerbetuiging aan de koningin' (39%) en 'uit trots op Nederland' (36%) ook vaak genoemd.

Theoretisch zou het 'vlaggen' met Koninginnedag wel kunnen toenemen. Dat blijkt uit de waarneming dat 52 procent van de Nederlanders een Nederlandse vlag in huis heeft. In overeenstemming met het uithangen van de vlag, zien we dat relatief weinig 18- tot en met 34-jarigen (38%) en inwoners van de drie grote steden (33%) een Nederlandse vlag in huis hebben. Ruim de helft van de Nederlanders die de vlag uithangen (56%), doet dit geheel volgens traditie mét oranje wimpel.
Provincie:
Tag(s):