dinsdag, 26. augustus 2008 - 17:31

'Nederlandse aardgasbaten benutten voor vermogens-behoud'

Amsterdam

Mede in de het licht van de stijging van de olie- en gasprijzen van de afgelopen jaren is het van belang dat het principe van vermogensbehoud in veel sterkere mate leidend wordt voor de wijze waarop Nederland omgaat met zijn nationale gasvermogen. Dit concluderen DNB-onderzoekers Peter Wierts en Guido Schotten in de dinsdag 26 augustus verschenen DNB Occasional Study 'De Nederlandse gasbaten en het begrotingsbeleid: theorie versus praktijk'.

De overheidsinkomsten uit het Nederlandse aardgas fluctueren sterk en zullen binnen enkele decennia opdrogen. Door het ondergrondse vermogen om te zetten in financieel vermogen kan een stabiele en blijvende stroom inkomsten voor de overheidsbegroting worden gecreëerd waar ook toekomstige generaties van profiteren.

Bij behoedzame uitgangspunten zou Nederland kunnen uitgaan van een permanente stroom aan inkomsten van ongeveer 2,5 miljard euro per jaar.

In de praktijk worden de gasbaten echter direct meegenomen in de reguliere afweging tussen middelen en bestedingen op de begroting, waarbij een deel wordt gereserveerd voor investeringen via het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

De aanwending van de gasbaten voor vermogensbehoud dan wel hogere uitgaven of lagere belastingen is een politieke keuze die elk Kabinet opnieuw maakt. Schattingsresultaten voor de periode 1994-2006 geven aan dat 1% bbp aan gasbaten leidt tot ongeveer 0,3% bbp aan schuldverlaging (vermogensbehoud) en 0,7% bbp aan verruimend beleid.
Provincie:
Tag(s):